Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Spejdere

 

Vi mødes i kirkens lokaler på hjørnet af Vardegade og Vordingborggade, hvor børn og unge er velkomne, til spejder.

 

Gruppen består af 3 enheder.
 

Ulve – 0/1.-3. klasse mødes onsdage, kl. 18.30-20.00

Juniorer – 4.-6. klasse mødes onsdage, kl. 18.30-20.00

Spejdere – 7. klasse til ca. 17 år mødes onsdage, kl. 18.30-20.00

 

 

 

Hans Egede Gruppe

KFUM-spejderne ved Hans Egede Gruppe, blev officielt startet d. 23. april 1928, og har i alle årene haft lokaler i Hans Egedes kirke på hjørnet af Vardegade og Vordingborggade, med indgang fra Vordingborggade. Gruppen havde, som alle andre KFUM-spejder enheder i gennem mange år kun drenge som medlemmer. På et tidspunkt under krigen, var der så mange medlemmer, at der i Hans Egede Kirke var to KFUM-spejder enheder. Kort efter krigen blev de to grupper dog slået sammen til en gruppe. I starten af 1980’erne blev det muligt at optage piger i gruppen. Sidst i 1970’erne og gennem 1980’erne kunne vi i Hans Egede Gruppe, ligesom andre enheder i byen for alvor mærke at børnetallet blev mindre, samt at antallet af ledere faldt. Igennem de sidste 5 år har medlemstallet dog været støt stigende og vi er nu ca. 40 medlemmer.

Hvad går så spejderarbejde ud på:

Spejderarbejde handler om at lære børn at føle ansvar for sig selv, hinanden og naturen. Gennem spejderarbejdet vil vi gerne lære børnene, at danne deres egen mening i et demokratisk samfund. Vi vil gerne lære dem respekt for andre kulturer og for hinanden. 

Derfor sender gruppen 5-10 medlemmer til verdens jamboree i USA i sommeren 2019.

"Learning by doing"

Et spejdermøde er både sjov, ballade og læring. Leg er en vigtig del af børns udvikling. Derfor er legen central i vores spejderarbejde.  Vi underviser ikke børnene som man gør i skolen, men prøver at tilrettelægge møderne så børnene selv "lærer ved at gøre" - på engelsk kalder man det "learning by doing".  Det er for eksempel nemmere at huske, hvor mange ben en bille har, når man selv har fanget den og talt dem.

Uddannede ledere: Vi tager meget ud i naturen, men kan også finde på forskellige aktiviteter indendørs. Ved at bruge ledere der alle har været spejdere i mange år eller har deltaget i KFUM-Spejdernes lederuddannelse, sikrer vi at spejdermøderne både er sjove og udviklende for børnene.
 

Kristen organisation: KFUM-Spejderne er en kristen organisation, og en del af vores formål er at præsentere børn og unge for det kristne budskab. Hvad de selv vælger at tro på, er dog helt deres egen sag.
 

Hvad kendetegner en Spejder:

Spejdere hilser på hinanden med venstre hånd

Spejdere har uniform på

Spejdere viser hensyn

At være spejder er et sundt og fornuftigt fritidstilbud for børn

Spejdere laver bål og andre aktiviteterne som foregår ude i naturen

Som spejdere kan vi lide at holde fast i traditionerne - som fx at hilse på spejdermaner med venstre hånd og at have uniform på - selvom vi langt fra er enige om, hvor meget vi skal gå med den.
At være spejder er en livsstil, og punkterne foroven er kun en lille del af det at være spejder.
Det kunne lyde, som om spejderlivet mest bare er sjov og ballade, men der er mening med vores aktiviteter. Spejderlivet skal være med til at udvikle børnene til selvstændige og ansvarlige unge og voksne.

 

- Gruppen ledes af et grupperåd som mødes 3 gange årligt.

- Alle gruppens medlemmer over 15 år har den lovbefalet børneattest.

- Gruppe tager på mindst 4 ture årligt (2 weekends og 2 søndagsture) samt en sommerlejr.

- Gruppen har et fortrinligt samarbejde med Hans Egedes Kirkes menighedsråds samt kirkens præster og øvrige ansatte.

Kontakt

Mikael Selsmark
Tlf: 39180322
 
Læs mere om KFUM-spejderne i Danmark:
 
 

 

Nyheder

Ophavsret: