Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Stillinger

Kordegn til Hans Egedes kirke,

2100 København Ø

 

Hans Egedes sogn søger kordegn, 37 timer ugl. snarest muligt.

 

Kirken

Hans Egedes kirke er opført i 1930 og beliggende Vardegade 14, 2100 Kbh. Ø.

Der er gode forbindelser til S-tog og bus.

Sognet har 7.236 indbyggere (2016), men forventes at vokse betragteligt i løbet af få år, da Nordhavnskvarteret indtil videre hører til Hans Egedes kirke.

 

Dine opgaver og kompetencer

< >

Personsager og klargøring til kirkelige handlinger

Erfaring med og interesse for IT

Kendskab til ChurchDesk en fordel

Annoncering og PR-opgaver, f.eks. kirkeblad og sogne-info.

Sekretærfunktion for præster, menighedsråd og udvalg.

Kan arbejde selvstændigt og struktureret samt indgå i positivt samarbejde med øvrige personer, der er tilknyttet kirken.

 

Ansættelsesvilkår

Vi ser gerne, at den obligatoriske 5-ugers uddannelse for kordegne er gennemgået.

Skulle dette ikke være tilfældet, skal denne gennemføres indenfor 2 år efter

ansættelsen.

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 (CO10) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

 

Løn

Stillingen er placeret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet kr.

269.965 – kr. 357.704 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 283.464 (nutidskroner).

Rådighedstillæg udgør årligt kr. 32.029,33 (nutidskroner).

Aftalen om indplacering af lønintervallet indgås mellem Menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

 

Ansøgningsfristens udløb: mandag den 20. februar, 2017 og sendes til kontaktperson Leif Nygaard:

Mail: cimber@nygaard.mail.dk. Tlf.: 2217-7914

 

Ansættelsessamtale forventes at foregå snarest efter ansøgningsfristens udløb.

 

Med venlig hilsen

Hans Egedes sogns Menighedsråd

 

Leif Nygaard

Kontaktperson

Ophavsret: