Vielse / velsignelse

Vielse eller velsignelse skal aftales med præsten.

Når der er truffet aftale udfyld blanketten - klik HER

For at indgå ægteskab i kirken skal man have en prøvelsesattest, der ikke må være over 4 måneder gammel på vielsesdagen. En prøvelsesattest godtgør, at parterne opfylder betingelserne for at indgå ægteskab.

Henvendelse om prøvelsesattest sker til rådhuset i den kommune, hvor en af parterne bor. Den originale prøvelsesattest skal afleveres på kirkekontoret i god tid inden vielsen.

For at blive viet i Folkekirken skal en af parterne være medlem, ellers er vielsen ikke juridisk gyldig.

Ud over prøvelsesattesten skal kirkekontoret også have navn og adresse på 2 vidner.  Disse 2 vidner skal være myndige og  tilstede under vielsen. 

Man skal altid have en samtale med præsten inden vielsen.

Et borgerligt indgået ægteskab kan blive kirkeligt velsignet af en præst.

Hjælp til salmevalg:http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salmertil/3