Attester

Udstedelse af nye attester sker på kirkekontoret i et hvilket som helst sogn i landet.

Man kan henvende sig personligt medbringende billedlegitimation.

Man kan udstede en fuldmagt til en anden person, der så kan henvende sig på kontoret, medbringende billed-legitimation.

 

Attester kan rekvireres via www.borger.dk med NemID.
Vedrørende attester til udlandet skal der rettes henvendelse til det sogn, hvorfra man er udrejst.
Attester til udlandet se http://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering

Ophavsret: