Kontakt:
mail: 7046@sogn.dk
sikker mail: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7046
 
Formand
Michael Larsen
Rentemestervej 33, 3. tv.
2400 København NV
Tlf: 5172 7101
Mail: mi1963@outlook.dk
 
Næstformand
Jørgen Gorm Hansen
Strandboulevarden 78, 4. th,
2100 København Ø
tlf: 5115 7371
mail: j.gorm.hansen@gmail.com
 
Kirkeværge
Narine Khachatryan
Østbanegade 161, 2.tv.
2100 København Ø
Tlf: 5050 8863
Mail: narinekh@gmail.com
 
Kasserer
Malene Franklen
Sandkaj  13, st.th.
2150 Nordhavn
tlf: 2015 8086
 
Kontaktperson
Lone Machenhauer
Koldinggade 15, 3. th.
2100 København Ø
tlf: 2679 1318
 
Underskriftsberettiget
Karen Egebo Jensen
Østbanegade 103, 5, 54
2100 København Ø
tlf: 2536 8322
 
 

Øvrige medlemmer

Selma Ranghamar, Murmanskgade 3, 2.th. 2150 Nordhavn
Else Steenberg, Strandboulevarden 114, st.tv. 2100 KØbenhavn Ø
Ole Hansen, Emdrup Banke 142, 2100 KØbenhavn Ø
Claus Aa. Knudsen, Viborggade 45, st., 2100 København Ø